Meno, Priezvisko Dátum Prestup / Hosťovanie Z klubu Do klubu
David Všetečka   Prestup HK Spišská Nová Ves HK Bardejov
Matej Bučko   Prestup Mládež HC Bardejov HK Bardejov
Branislav Ristvej   Prestup Mládež HC Bardejov HK Bardejov
Marek Ondis   Prestup Mládež HC Bardejov HK Bardejov
Leonard Kunst   Prestup Mládež HC Bardejov HK Bardejov
Filip Panóc   Prestup Mládež HC Bardejov HK Bardejov
Vladimír Slivka   Prestup Mládež HC Bardejov HK Bardejov